PREVOD SA BUGARSKOG

Profesionalni prevod sa bugarskog na srpski i sa srpskog na bugarski jezik

> Prevod na bugarski i sa bugarskog

> Šta kaže bugarski prevodilac?

> Bugarska

Potreban vam je prevod sa bugarskog na srpski jezik ili prevod sa srpskog na bugarski? Mi u Halifaxu ćemo se potruditi da vam omogućimo da svoje prevode dobijete u što kraćem roku, vodeći pritom računa o visokom kvalitetu usluge.

Na raspolaganju smo vam ako vam je potreban prevod sa bugarskog na srpski ovlašćenog sudskog tumača, usmeno prevođenje, simultano ili konsekutivno. Za više informacija pogledajte naš cenovnik.

Da li ste znali da bugarski jezik govori iznenađujuće veliki broj ljudi? Iako se populacija same Bugarske kreće oko 7 miliona, postoji vrlo brojna dijaspora. Samo u Španiji živi oko 300 000 Bugara, a od 2005. godine bugarski je i jedan od zvaničnih jezika u državi Ilinois.

Poručite našu uslugu prevoda na bugarski i sa bugarskog i budite sigurni da ste dobili najbolju uslugu za uloženi novac (više o cenama prevodilačkih usluga potražite ovde).


Profesionalni prevod sa bugarskog na srpski i sa srpskog na bugarski jezik

Nudimo kompletnu uslugu prevođenja sa bugarskog i na bugarski, uključujući:

  • Profesionalni prevod dokumenata
  • Overeni prevod sa bugarskog na srpski i sa srpskog na bugarski
  • Redakturu, lekturu, korekturu dokumenata na bugarskom
  • Konvertovanje dokumenata na bugarskom
  • Usmeni prevod na bugarski
  • Prevod na bugarski video materijala, kao i transkripciju
Bugarske planine

Bugarski jezik iz ugla našeg prevodioca

Naša dugogodišnja saradnica, stručnjak za prevod sa bugarskog, podelila je sa nama neke zanimljive informacije o jeziku kojim se bavi i o svom profesionalnom iskustvu.

S kojim se izazovima srećete kada radite prevod sa bugarskog i na bugarski jezik?

Kao i svaki drugi prevodilac, susrećem se sa brojnim izazovima, baveći se svakodnevno ovim poslom. Bugarski ima nekoliko osobina koje ga razlikuju od većine slovenskih jezika, na primer:

  • izgubljena je kategorija infinitiva
  • razvijen je indirektiv
  • razvijena je konjugacija
  • razvijen je oblik aktivnog participa što se odražava na sintaksički sklop i na tvorbu sintagmi.

Potrebno je o ovome voditi računa, kao i o drugim specifičnostima jezika sa kog se prevodi. Imajući u vidu da su bugarski i srpski južnoslovenski jezici i da postoji velika sličnost, prvenstveno u leksici, glavni problem mogu biti sinonimi koji često dovode do zabune (stoka na bugarskom znači roba, garderob je orman i slično). Takođe, u bugarskom se čuvaju i intenzivno se koriste aorist i imperfekat koji se u srpskom sve ređe upotrebljavaju.

Plovdiv - Prevod sa bugarskog Halifax Translation Bulgarian

Koje su specifičnosti razvoja bugarskog jezika?

Bugarski jezik je indoevropski jezik iz grupe južnoslovenskih jezika. Prema istoriji bugarskog jezika on je slovenski jezik koji je prvi dobio pisani oblik. U slavističkim studijama bugarski ima najdužu i najbogatiju istoriju, a njegov razvoj karakterišu četiri osnovna perioda.

– Praslovenski jezik obuhvata period naseljavanja Slovena na Balkan od 5. do 7. veka i misiju Ćirila i Metodija u Velikoj Moravskoj šezdesetih godina 9. veka.

– Starobugarski (staroslovenski) obuhvata period od 9. do 11. veka. To je period prihvatanja slovenskog kao zvaničnog jezika u Bugarskoj do kraja Prvog bugarskog carstva 1018. godine. Prema mišljenju jednog dela lingvista, početak starobugarskog jezika vezan je za stvaranje prve slovenske azbuke (glagoljice) 863. godine. Reč je o periodu kada Bugarska postaje središte slovenske kulture i pismenosti i kada su napisani najstariji glagoljski i ćirilični starobugarski pisani spomenici.

– Srednjobugarski period traje od 12. do 14. veka. Reč je o vremenu između obnove Drugog bugarskog carstva i pada pod osmansku vlast. Jezik Drugog bugarskog carstva zasniva se na srpskoj, ruskoj, vlaško-moldavskoj redakciji i poprima značaj zajedničkog književnog slovenskog jezika.

– Novobugarski jezik se razvija od 15. veka do danas. Najstariji pisani spomenici na novobugarskom jeziku su damaskini iz 17. i 18. veka. Po oslobođenju Bugarske od Turaka 1878. godine bugarski jezik je objavljen kao zvaničan jezik zemlje cirkularnim pismom ruske okupacione administracije 11. septembra 1878. godine. Tada je odlučeno, a ostalo je i do danas, da osnovu zvaničnog bugarskog jezika čini severoistočno narečje, jer su najveći gradovi u zemlji Veliko Trnovo, Stara Zagora, Šumen, Ruse, Gabrovo i Plovdiv bili jedinstveni u odnosu prema jatovoj granici. Jatova granica je prostor podele bugarskih dijalekata na zapadni i istočni, u zavisnosti od toga da li samoglasnik ѣ daje я (istočni) ili e (zapadni). Time se napravilo razgraničenje između književnog jezika i zapadnih govora.

U razvoju novobugarskog književnog jezika izdvajaju se tri glavna perioda:

Skulptura - Prevod sa bugarskog Halifax Translation Bulgarian

– Od početka 19. veka do oslobođenja Bugarske od osmanske vlasti;

– Period posle oslobođenja, kada bugarski jezik doživljava nekoliko pravopisnih reformi;

– Оd 9. septembra 1944. godine do sada.

Bugarsko pismo je ćirilica. Pored osnovne norme koja se koristi u Bugarskoj, po bugarskoj lingvistici postoji još i makedonska norma koja koristi ćirilicu i banatska norma (jezik banatskih Bugara) koja koristi latinicu.

Moderni bugarski jezik je zasnovan na severoistočnom dijalektu, kojem po rođenju pripadaju glavni predstavnici bugarske književnosti 19. veka: Ljuben Karavelov, Hristo Botev, Ivan Vazov, Petko Slavejkov. Ali u upotrebi su i istočni i zapadni dijalekti, sa svojim severnim i južnim poddijalektima.

Poslednja reforma bugarskog jezika je bila 1945. godine. Od 2007. godine Bugarska je članica Evropske unije, a bugarski je postao jedan od njenih zvaničnih jezika.

Bugarski je kao jezik manjine priznat u Srbiji, u opštinama Dimitrovgrad, Bosilegrad, Babušnica i Surdulica.

O tome koliko ljudi u svetu govori bugarski jezik postoje različiti podaci. Najčešće se ističe da bugarski jezik kao maternji govori oko 6,8 miliona ljudi, mada se mogu naći i podaci o 11, pa čak 15 miliona čiji je najveći deo nastanjen na teritoriji Bugarske, ali i u susednim zemljama na Balkanskom poluostrvu i u Maloj Aziji. Bugarski se u manjim grupama govori u Grčkoj, Ukrajini, Turskoj, Rumuniji i Srbiji, a govori ga i oko 5 miliona Bugara migranata u svetu.

Skulptura od pjesak

Na osnovu Podataka o popisu stanovništva za 2008. godinu u SAD 57.016 stanovnika zemlje govori bugarski jezik. Za administraciju države Ilinois od 2005. bugarski je zvanični jezik. Poslednjih godina kao posledica velikih migracija Španija postaje željeno mesto Bugara, gde po poslednjim podacima živi oko 300.000 pripadnika ovog naroda.

Zanimljivosti o bugarskom jeziku

Govor tela Bugara, u smislu potvrde i odricanja klimanja glavom, suprotan je govoru tela pripadnika najvećeg broja naroda. Bugari klimaju glavom gore-dole kada žele da kažu „ne“, a levo-desno kada žele da kažu „da“.

Čuvaju se i intenzivno se upotrebljavaju aorist i imperfekat.

U savremenom jeziku kada vokali nisu pod akcentom blago se redukuju, „a“, „e“ i „o“ izgovaraju se u pravcu „i“ i „u“. Ispred vokala „e“ i „i“ suglasnici se blago palatalizuju.

Članovanje (post pozitivan član) je bitna karakteristika bugarskog jezika. Član ide uz imenice, prideve, pridevske zamenice i brojeve i označava njihovu određenost u iskazu.

Deklinacija je uprošćena, a padeži se iskazuju uz pomoć predloga (analitizam), naročito kod imenica.

U Bugarskoj se makedonski jezik smatra jednim od varijeteta bugarskog jezika

Bugarian village scene

Ruska fonetska varijanta srednjobugarskog jezika iz epohe Druge bugarske države i do danas je jezik pravoslavnih crkvenih bogosluženja i u mnogim slovenskim državama je zajednički crkveni jezik.

Bugarska

Bugarska je jedina zemlja u Evropi koja od svog prvog osnivanja 681. godine nove ere nije promenila ime. Čak trećina zemlje prekrivena je šumama, a poznati su i bugarski skijaški centri i turistički centri na Crnom moru.

Ako želite da saznate nešto više, posetite Lonely Planet.

Prevod sa bugarskog Halifax Translation Bulgarian

Zatražite ponudu

Sudski tumač za bugarski jezik

Usluge prevoda

Osiguranje kvaliteta

Cene

Početna

Call Now Button