REFERENCE – FINANSIJE I BANKARSTVO

Halifax reference – Finansije i bankarstvo

Naše reference za prevođenje iz oblasti finansija i bankarstva su izuzetne. Naše usluge prevođenja koristile su brojne javne institucije iz ovog domena poslovanja, međunarodne finansijske institucije, regulatorne agencije i brojne privatne kompanije: banke, osiguravajuća društva, investicioni fondovi, itd.

Halifax reference

Javne i međunarodne finansijske institucije

Privatni sektor

Halifax reference – Finansije i bankarstvo

Hypo Alpe Adria Bank

Call Now Button