REFERENCE – MEDIJI I MARKETING

Halifax reference – Mediji i marketing

Naše reference za marketinški prevod uključuju čitav niz lokalnih i međunarodnih reklamnih agencija i medijskih kompanija, organizatora konferencija i filmskih studija.

Prevođenje tekstova namenjenih za reklamu je uvek poseban izazov. Bukvalni prevod je retko upotrebljiv, koristan je samo da redaktoru da predstavu o osobinama koje oglašivač želi da istakne. Konačni proizvod je posledica jezičke kreativnosti urednika, što zadatak čini zanimljivim.

Halifax reference
Halifax reference

Usluge prevoda

Garancija kvaliteta

Zatražite ponudu

Početna

Call Now Button