REFERENCE – NVO I LJUDSKA PRAVA

Halifax reference – NVO i ljudska prava

Naše reference za prevođenje iz oblasti ljudskih prava i za potrebe nevladinih organizacija uključuju razne vrste organizacija: međunarodne organizacije poput UN i OECD koje ponekad finansiraju programe, a ponekad ih same i sprovode; bilateralne donatore kao što je GIZ, koji funkcionišu na istom principu kao već pomenute međunarodne organizacije; brojne NVO specijalizovane za različite oblasti (vladavinu zakona, humanitarnu pomoć, podršku ekonomskom razvoju, itd.).

Halifax reference
Halifax reference

Usluge prevoda

Garancija kvaliteta

Zatražite ponudu

Početna

Call Now Button