PREVODILAC - USMENO / PISANO

Prevodilac za usmeno / pisano prevođenje

Usmeni prevodilac

> Vrste usmenog prevoda

> Dostupnost usmenih prevodilaca

> Cena usmenog prevoda

> Obračun usmenog prevoda

> Specifičnosti konferencijskog prevođenja

> Priprema za konferencijsko prevođenje

Prevodilac za usmeno prevođenje – Halifax obezbeđuje usluge usmenog prevođenja za veliki broj jezika u Srbiji, regionu i šire. Obratite nam se kada vam treba:

  • Usmeno prevođenje na sastanku sa poslovnim partnerom ili u nekoj instituciji
  • Sudski tumač koji će izaći na teren kod notara, otići sa vama u neku instituciju ili prevoditi na venčanju
  • Usmeni prevodilac kao pomoć pri lekarskom pregledu
  • Simultani prevodilac (par) sa neophodnom tehničkom opremom za veliki sastanak
  • Tim usmenih prevodilaca koji mogu raditi veliki broj jezika na velikim konferencijama
  • Za neku drugu situaciju u kojoj vam je potreba asistencija usmenog prevodioca

Vrste usmenog prevođenja

Postoje dve vrste usmenog prevođenja – simultano i konsekutivno.

Konsekutivno prevođenje – govornik izgovori nekoliko rečenica i zatim pravi pauzu ne bi li prevodilac preveo sadržaj slušaocima. Ovo je uobičajeno na manjim sastancima.

Simultano prevođenje – prevodi se dok govornik priča bez prekida. Za ovo je neophodna oprema za prevodioca, govornika i publiku (mikrofon, slušalice, zvučnici). Ovo je uobičajeno za veće sastanke ili konferencije.

Šušotaž (reč vodi poreklo od francuske reči za šaputanje) – reč je o varijanti simultanog prevoda kada prevodilac tihim glasom, bez opreme, govori malobrojnim slušaocima. Ovo je uobičajeno kada samo mali broj slušalaca ne razume jezik kojim se govori.

Dostupnost usmenih prevodilaca – Rezervišite na vreme

Ako je reč o glavnim svetskim jezicima, najčešće možemo obezbediti prevodioce i kada se radi o zahtevima „od danas do sutra“.

S druge strane, u Srbiji postoji relativno mali broj usmenih prevodilaca za manje jezike, pa je pametno zakazati na vreme.

Pozovite nas i mi ćemo vam dati informaciju o dostupnosti.

Dostupnost usmenih prevodilaca – Uvek tamo gde vam je potrebno

Usmeni prevodilac ili sudski tumač doći će gde god je vama potrebno: u sud, na venčanje, u vašu kancelariju ili na konferenciju. Mi u Halifaxu imamo saradnike koji pokrivaju celu Srbiju i region pa mogu i putovati s vama ako je potrebno.

Cena usmenog prevoda

Koliko košta angažovanje prevodioca za usmeni prevod zavisi od jezika i vaših specifičnih potreba.

Pozovite nas i mi ćemo vam reći tačnu cenu (više o cenama prevodilačkih usluga potražite ovde).

usmeni prevod Halifax simultani prevodilac

Obračun usmenog prevoda

Cena usluge usmenog prevođenja određuje se prema prevodilačkom danu ili prema prevodilačkom satu. Obračunava se vreme za koje je prevodilac na vašem raspolaganju. Svaki započeti sat koji traje 15 minuta i duže računa se kao pun sat. Ukoliko unapred raspolažete informacijom o tačnom broju sati ili dana angažovanja, možemo vam odmah dati ukupnu cenu angažmana, ako ne, daćemo vam cenu po satu, a konačan obračun će se uraditi po obavljenom poslu i pre nego što pošaljemo račun.

Imajte na umu da prevodilac mora imati partnera ako radi više od jednog sata simultanog prevoda ili više od dva sata konsekutivnog prevoda: oni će se smenjivati na svakih 15 minuta pošto posao zahteva veliku koncentraciju.

Specifičnosti konferencijskog prevođenja

simultani prevodilac Halifax

Adaptirano sa liftconferencephotos Geneva [Wikimedia Commons,licence ]

Konferencijsko, a naročito simultano prevođenje je veoma zahtevno jer traži izuzetnu koncentraciju. Prevodilac mora u isto vreme održavati dva različita a povezana misaona procesa. Prevodilac mora slušati i razumeti govornika, od kojih neki govore jasno i razumljivo, odmerenim tempom pa ih nije teško prevoditi. Neki govornici, pak, ostaju nejasni, koriste žargon, menjaju smisao usred rečenice ili prosto govore prebrzo pa ih je veoma teško pratiti. Prevodilac mora u isto vreme prevesti ono što je razumeo i izgovoriti to publici bez mnogo oklevanja čak i kada govornik ne priča kako treba.

Dobar prevodilac zato razdvoji svoje misaone procese slično koncertnom pijanisti čije ruke sviraju različite a ipak povezane melodije. Malo ljudi ovo može uraditi pouzdano pa su zato dobri konferencijski prevodioci veoma traženi.

Priprema za konferencijsko prevođenje

Konferencije se tiču tačno određenih stručnih tema koje podrazumevaju poseban jezik ili žargon. Važno je zato da prevodilac dobije dokumentaciju za pripremu barem 24 sata pre nego što događaj počne. Prevodilac se onda može upoznati sa karakteristikama stručnog izražavanja na konferenciji. Ako dobije ranije pripremljeni govor učesnika, prevodilac će moći da pruži najbolji mogući prevod.

Usluge prevoda

Osiguranje kvaliteta

Cene

Zatražite ponudu

Početna

Call Now Button